Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

03 januari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. Fraanje

Tekstgedeelte: Lukas 2:7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe.

Thema: Kerstpredikatie 3. Christus' menswording een wonder.
Een wonder van soevereine liefde. Een wonder van soevereine wil. Een wonder van soevereine macht. Een wonder van soevereine zegen.

Uit: Eerste zestal predicaties (2009)

Liturgie: Ps.89:1; Tien Geboden; Micha 5;  Ps.98:4; Ps.118:14; Ps.56:6

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Efeze 3:14-15. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor den Vader van onzen HEERE Jezus Christus, uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 9 Van de schepping.
Het grote Voorwerp van ons geloof, God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde. De geloofswerkzaamheid  daaromtrent: ik geloof in de Vader.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.146:4; Twaalf Artikelen; Efe.3; Ps.95:2; Ps.103:7; Ps.33:11

2021-01-03 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`