Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

27 december 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. Fraanje

Tekstgedeelte: Lukas 2:7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe.

Thema: Kerstpredikatie 2. Christus' menswording een wonder.
Een wonder van soevereine liefde. Een wonder van soevereine wil. Een wonder van soevereine macht. Een wonder van soevereine zegen.

Uit: Eerste zestal predicaties (2009)

Liturgie: Lofzang van Maria:1; Artikel 19 Geloofsbelijdenis; Matth.1:18-25;  Ps.89:9; Ps.42:2; Ps.42:5

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. D. Monster

Tekstgedeelte: Lukas 2:20. En de herders keerden weder,verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezi3en hadden, gelijk tot hen gesproken was.

Thema: Kerstpredikatie. Vervolg van de verschijning aan de herders.
Wie zij verheerlijken en prijzen. Waarvoor zij Hem verheerlijken en prijzen.

Uit: Zie, Mijn Knecht; deel 2 - 10 preken  (208)

Liturgie: Ps.21:13; Twaalf Artikelen; Luk.2:13-20; Ps.66:8; Ps.103:11; Ps.136:4

2020-12-27 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`