Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

17 december 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Jesaja 11:1. Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.

Thema: De belofte Gods.
De vastheid in deze belofte. De prediking door deze belofte. De openbaring van deze belofte.

Liturgie: Lofzang van Zacharias: 2; Twaalf Artikelen; Jes.11; Ps.98:1,2; Ps.51:5; Ps.68:2

 

 

 

2020-12-17 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`