Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

10 december 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A. Vlietstra

Tekstgedeelte: Handelingen 16:14. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Thema: Gods weg naar Lydia getekend.
Gods knecht tot Lydia gezonden. Gods woord in Lydia gebracht. Gods werk aan Lydia gebleken.

Liturgie: Ps.77:8; Twaalf Artikelen; Hand. 16:6-15; Ps.119:65; Ps.119:28

 

 

 

2020-12-10 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`