Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

06 december 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Joseph Charles Philpot

Tekstgedeelte: Psalm 39:8-9. En nu, wat verwacht ik, o HEERE? Mijn hoop, die is op U. Verlos mij van al mijn overtredingen; stel mij niet tot een smaad des dwazen.

Thema: Rouwpredikatie. De ernstige smeekbede en het vurig roepen van een wachtende ziel.
Verwachting. Hoop op God. Verlossing van overtredingen. Bewaring voor smaad.

Uit: De gangen van Gods Kerk. Tien predikaties (1995)

Liturgie: Ps.91:1; Tien Geboden; Psalm 39; Ps.90:6; Ps.39:5; Ps.39:8

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Verhoeks

Tekstgedeelte: Jesaja 7:14. Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.

Thema: Een heerlijk teken aangaande de komst van Immanuël.
Een Goddelijk teken. Een Goddelijk wonder. Een Goddelijke Naam.

Uit: Hebt de wereld niet lief. Tien predikaties (2004)

Liturgie: Ps.105:5; Twaalf Artikelen; Jes.7; Ps.89:9; Ps.73:13; Ps.118:13

 

2020-12-06 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`