Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

29 november 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. Ds. C. Smits

Tekstgedeelte: Maleachi 3:1. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; zie, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.

Thema: Adventspredikatie. De komende Engel des verbonds.
De wegbereider. Zijn komst zelf.

Uit: Onveranderlijke liefdestrouw. Zes preken (2019)

Liturgie: Ps.70:3; Tien Geboden; Mal.3; Ps.98:2,4; Ps.85:4; Lofzang van Zacharias:2

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: 1 Johannes 5:7. Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 8 Van God. Van de Heilige Drie-eenheid.
De verdeling der geloofsartikelen. De leer van de drie-enige God, met het geloof daaromtrent werkzaam.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.89:19; Twaalf Artikelen; 1 Joh.5; Ps.33:11; Ps.16:2; Gebed des Heeren:9

 

2020-11-29 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`