Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

12 november 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 't Hof

Tekstgedeelte: Openbaring 6:9. En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

Thema:De opening van het vijfde zegel.
Het vijfde zegel. De martelaren. Hun getuigenis.

Liturgie: Ps.122:2; Twaalf Artikelen; Openb. 6; Ps.44:12,13; Ps.23:1; Ps.145:1

 

 

 

2020-11-12 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`