Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

08 november 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. L. Gebraad

Tekstgedeelte: Daniël 4:27. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen, en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen.

Thema: Dankdag.
Wie Daniël was. Waar hij zich bevond. Welke boodschap hij van God kreeg. De inhoud van die boodschap. De uitwerking van die boodschap.

Uit: Een Feestdag des Heeren. Tien predikaties voor bijzondere tijden (1997)

Liturgie: Ps.79:4; Tien Geboden; Dan.4:1-27; Ps.137:1; Ps.138:1; Ps.147:5

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Jeremia30:21b. En Ik zal Hem doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken; want wie is hij, die met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken? spreekt de HEERE.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 5 Van de voldoening.
Wat het enige middel is om van de hel in de hemel te komen. Wie niet, en wie wel in staat is om dat middel aan te brengen.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.119:69; Twaalf Artikelen; Jer.30; Ps.49:3;  Ps.51:9; Ps.130:4

 

2020-11-08 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`