Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

01 november 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Thomas Boston

Tekstgedeelte: Johannes 16:33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Thema: Geheiligd door vele verdrukkingen. (3e preek) 
Temidden van uitwendige verdrukking hebben zij vrede in Jezus Christus.
De natuur van deze vrede. De genieting van die vrede. De weg waarin hij verkregen wordt. De eigenschappen van die vrede.De bevestiging van deze leer.

Uit: Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Acht predikaties (1963)

Liturgie: Ps.147:1; Tien Geboden; Hand.16:16-40; Ps.46:1; Ps.27:3; Ps.42:5

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Galaten3:10. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 4 Van de straf der zonde.
Het recht om de zondaar, hoe machteloos ook, tot gehoorzaamheid te verplichten. Het Goddelijk recht om des zondaars ongehoorzaamheid te straffen.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.5:4; Twaalf Artikelen; Gal.3:1-10; Ps.90:4;  Ps.130:2; Ps.79:4

 

2020-11-01 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`