Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag Dankdag

29 oktober 2020

14.30 -Kerkdienst

Predikant: Ds. D.C. Flapper

Tekstgedeelte: Richteren 2:4-5. En het geschiedde als de Engel des HEEREN deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.

Thema: De Engel des HEEREN te Bochim.

Een verwijtende vraag. Een ernstig oordeel. Een verbroken hart.

Liturgie: Ps.103:1; Tien Geboden; Richt.1:21 - Richt 2:5; Ps.81:11,12,13; Ps.51:9; Ps.69:14

 

        19.30 -Kerkdienst

Predikant: Ds. D.C. Flapper

Tekstgedeelte: Klaagliederen 3:22-23. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

Thema: Het geschenk van de dankbaarheid.
Achterom kijkend. Omhoog kijkend. Vooruit kijkend.

Liturgie: Ps.36:2; Twaalf Artikelen; Klaagl.3:1-23; Ps.77:6,7;  Ps.145:3; Ps.103:4

 

2020-10-29 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`