Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

06 september 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Kamp

Tekstgedeelte: Psalm 40:2-4. Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het zien en vrezen, en op den HEERE vertrouwen.

Thema: Davids psalm.
De verwachting en het roepen van David. De verlossing van David. Het nieuwe lied in Davids mond.

Uit: Het woord der verzoening.  Zes preken (2019)

Liturgie: Ps.36:3; Tien Geboden;Psalm 40; Ps.40:1,2; Ps.89:7; Ps.79:6

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Andrew Gray

Tekstgedeelte: 1 Johannes 3:23a. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus.

Thema: Gerechtvaardigd uit het geloof.
De natuur van het rechtvaardigmakend geloof. De verschillen tussen het rechtvaardigend geloof en het tijdgeloof. De verzekering van de genade des geloofs.

Uit: De verborgenheid van het geloof ontsloten. Zeven preken (2015)

Liturgie: Ps.25:7; Twaalf Artikelen; Rom.3:21-31; Ps.51:3,4; Ps.115:1,7;Ps.27:7

2020-09-06 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`