Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

03 september 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 't Hof

Tekstgedeelte: Openbaring 5:6. En ik zag, en zie, in het midden van den troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen; dewelke zijn de zeven Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in alle landen.

Thema:De Leeuw is een lam
Het Lam als Middelaar. Het Lam in de staat Zijner vernedering. Het Lam in de staat Zijner verhoging.

Liturgie: Ps.106:3; Twaalf Artikelen; Openb.5; Ps.40:4; Ps.22:7; Ps.75:6


 

 

 

2020-09-03 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`