Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

27 augustus 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D.C. Flapper

Tekstgedeelte: Romeinen 8:33-34. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Thema:De kracht des geloofs.
Gods recht en genade. Christus heilswerk.

Liturgie: Ps.147:1; Twaalf Artikelen; Rom.8:28-39; Ps.51:1,7; Ps.32:1; Ps.89:8


 

 

 

2020-08-27 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`