Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

23 augustus 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: William Guthrie

Tekstgedeelte: Psalm 73:28a. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen.

Thema: Veilig en geborgen.
Wat het is om nabij God te wezen. Welk profijt het heeft om nabij God te wezen, of hoe goed het is om tot Hem te naderen.

Uit: Stromen op het droge. Acht preken (2020)

Liturgie: Ps.61:1; Tien Geboden;Psalm 73; Ps.84:5,6; Ps.38:9; Ps.73:13,14

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: 2 Timotheüs 4:7-8. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heeere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 52 Van de zesde bede. Van het besluit des gebeds.
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw in het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De zwakheid van Gods kinderen. De macht van de drievoudige doodsvijand, de duivel, de wereld en het eigen vlees. De onmisbare hulp van God de Heilige Geest. 

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.72:7; Twaalf Artikelen; 2 Tim.4:1-8; Ps.83:1,2; Ps.89:7,8;Het gebed des Heeren:10

 

 

2020-08-23 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`