Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

20 augustus 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. H. Zweistra

Tekstgedeelte: Handelingen 5:17-18. En de hogepriester stond op, en allen die met hem waren (welke was de sekte der sadduceeën), en werden vervuld met nijdigheid. En sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de algemene gevangenis.

Thema: Het Woord Gods is niet te stuiten. 
Koninkrijkskinderen ondervinden nijdigheid. Koninkrijkskinderen in de ruimte gezet. Koninkrijkskinderen beschermd. Koninkrijkskinderen verheugd.

Liturgie: Ps.138:3; Twaalf Artikelen; Hand.5:17-42; Ps.68:2,5; Ps.119:86; Ps.89:7


 

 

 

2020-08-20 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`