Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

13 augustus 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Johannes 8:12-14. Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De Farizeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelven; Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is nochtans Mijn getuigenis waarachtig; want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben, en waar Ik heenga; maar gijlieden weet niet vanwaar Ik kom, en waar Ik heenga. 

Thema: de prediking van Jezus in de tempel.
De bediening. De verlichting. De navolging. De tegenkanting. De verzekering.

Liturgie: Ps.43:1,3; Twaalf Artikelen; Joh.8:1-20; Ps.36:1,3; Ps.103:2; Ps.118:13


 

 

 

2020-08-13 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`