Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

09 augustus 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Bernardus Smytegelt

Tekstgedeelte: Johannes 6:37a. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen.

Thema: Nabetrachtingspredikatie. Het loon van de Middelaar.
De gift des Vaders aan de Zoon. Dat die gegevenen ook metterdaad Zijn eigendom zullen worden. Dat de Heere zegt: daar ben Ik mee tevreden in de loop van Mijn bediening.

Uit: Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikaties. (1999)

Liturgie: Ps.119:65; Tien Geboden;Joh.6:1-37; Ps.33:6,10; Ps.126:3; Ps.22:25,16

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Psalm 132:15. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met brood verzadigen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 50 Van de vierde bede.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Wie hier bidden. De zegen die zij gaan afbidden. Op Wie zij hun vertrouwen stellen. 

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.123:1; Twaalf Artikelen; Psalm 132; Ps.132:8,9,10; Ps.33:11; Het gebed des Heeren:5

 

 

2020-08-09 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`