Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

02 augustus 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Coenraad Mel

Tekstgedeelte: Hoséa 2:18-19. En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.

Thema: Avondmaalspredikatie. De geestelijke ondertrouw van de Allervoornaamste met de allergeringsten.
Verklaring van de tekst in al haar omstandigheden. Wat we daaruit moeten leren tot onze opwekking, troost en vermaning.

Uit: Der vaderen erfenis. Zestal preken van Hollandse oudvaders. Deel 17 (2012)

Liturgie: Ps.32:1; Tien Geboden;Hos.2; Ps.42:1,2; Ps.45:7; Ps.103:3

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Psalm 131:2,3. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.  Israël hope op den HEERE, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 49 Van de derde bede. 
Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. De verbroken eenheid. De herstelde eenheid. De beleefde eenheid. 

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.86:6; Twaalf Artikelen; Psalm 131; Ps.119:1,2; Ps.131:3,4 Het gebed des Heeren:4

 

 

2020-08-02 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`