Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

30 juli 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 'tHof

Tekstgedeelte: Openbaring 5:5. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken

Thema: De vertroosting van Johannes.
Ween niet. Over het hoofd gezien. De Leeuw. Het werk van de Leeuw. Het doel van Zijn werk. 

Liturgie: Ps.126:3; Twaalf Artikelen; Openb.5; Ps.102:1,7; Ps.72:10; Ps.68:10


 

 

 

2020-07-30 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`