Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

26 juli 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. van der Poel

Tekstgedeelte: 2 Samuël 9:8. Toen boog hij zich en zeide: Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een doden hond, als ik ben?

Thema:  Mefibóseth. Voorbereidingspredikatie over Samuël 9:8.
Jonathans verbond met David. Davids weldadigheid. Mefibóseths onderworpenheid.

Uit: Gehoord onder vele getuigen. Twaalf preken uit de Ledeboeriaanse en Oud Gereformeerde Gemeenten. Deel 2 (2006)

Liturgie: Ps.25:2; Tien Geboden;2 Sam.9; Ps.77:1,2; Ps.130:2; Ps.63:5

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Matthéüs 5:3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 48 Van de tweede bede.                                                                                                                                            Uw Koninkrijk kome. De komst en het ontvangen van het Koninkrijk der hemelen. De bewaring en de uitbreiding van het Koninkrijk der hemelen. De volkomenheid en de zaligheid in dat Koninkrijk. 

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.72:7; Twaalf Artikelen; Matth.5:1-12; Ps.84:2,5; Het gebed des Heeren:3; Ps.68:17

 

 

2020-07-26 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`