Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

19 juli 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Abraham Hellenbroek

Tekstgedeelte: Hoséa 9:12b. Want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn.

Thema:  Op dank- vast- en bededag.
De Goddelijke waarschuwing.Het oordeel in zichzelf. De vergroting daarvan, in het schrikkelijk gevolg daarvan. Want ook, wee hun.

Uit: Bijbelse keurstoffen Deel 1 (2009)

Liturgie: Ps.27:5; Tien Geboden; Hos.9; Ps.74:11,18,19; Ps.94:8; Ps.32:5,6

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Psalm 71:8. Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 47 Van de eerste bede.
Uw Naam worde geheiligd. De kinderlijke begeerte, die uit het hart ontspringt uit de de ware zielsbehoefte om de Vadernaam te gaan verheerlijken. De kinderlijke roeping, die zij van Godswege verkrijgen om de Vadernaam groot te maken. Het kinderlijk genot en de zielsvermaking, die zij daarin mogen vinden. Daar er voor dat volk niets gelukkiger en niets heerlijker is hier op aarde, dan die  Vadernaam groot te mogen maken.

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.105:1; Twaalf Artikelen; Psalm 71; Ps.89:3,4; Ps.71:5,6; Ps.72:11

 

 

2020-07-19 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`