Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

12 juli 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Thomas Watson

Tekstgedeelte: Matthéüs 6:7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

Thema:  15e Predikatie. Over de barmhartigheid. Deel 3. 
Aansporingen tot de werken der barmhartigheid. De beloning voor de barmhartige in dit leven. Regels bij de werken der barmhartigheid. 

Uit: De Zaligsprekingen (2013)

Liturgie: Ps.119:78; Tien Geboden; Hand.10:1-33; Ps.101:1,2,6; Ps.145:3; Ps.103:1,2

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Lukas 11:2. En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 46 Van de aanspraak des gebeds.
Onze Vader, Die in de hemelen zijt. De kinderlijke betrekking op de Vader. De kinderlijke vreze vóór en toevoorzicht op de Vader. De dierbare vervulling van God de Heere. Hoe zij dat dierbare verwachten van de Vader, wat Hij hun Zelf voorhoudt in het gebed.

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.121:1; Twaalf Artikelen; Luk.11:1-13; Ps.33:10,11; Ps.34:5; Ps.103:7

 

 

2020-07-12 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`