Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

05 juli 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Thomas Watson

Tekstgedeelte: Matthéüs 6:7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

Thema:  15e Predikatie. Over de barmhartigheid. Deel 2. 
Geloof en goede werken. Beweegredenen om barmhartig te zijn.

Uit: De Zaligsprekingen (2013)

Liturgie: Ps.81:12; Tien Geboden; Psalm 37; Ps.91:1,7; Ps.119:18; Ps.17:4

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Matthéüs 15:25. En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere help mij.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 45 Van de noodzakelijkheid en vereisten des gebeds.
De grote betekenis van het gebed. De grote kracht van dat dierbare gebed. De grond van dat gebed. De inhoud van dat gebed. Het treffende voorbeeld van het gebed, dat Christus Zelf gegeven heeft in het 'Onze Vader' 

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.123:1; Twaalf Artikelen; Matth. 15:21-28; Ps.86:1,2; Ps.145:6; Ps.99:2

 

 

2020-07-05 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`