Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

02 juli 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. J.D. Heikamp

Tekstgedeelte: Psalm 118:20. Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.

Thema: De poort des HEEREN.
De poort der gerechtigheid is Christus. De rechtvaardigen gaan door deze poort de hemel in.

Liturgie: Ps.103:8,9; Twaalf Artikelen; Psalm 118; Ps.118:9,10; Ps.100:3,4; Ps.32:6


 

 

 

2020-07-02 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`