Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

28 juni 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Thomas Watson

Tekstgedeelte: Matthéüs 6:7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

Thema:  15e Predikatie. Over de barmhartigheid. Deel 1.
Wat er met barmhartigheid wordt bedoeld. De onderscheiden soorten van barmhartigheid.

Uit: De Zaligsprekingen (2013)

Liturgie: Ps.25:3; Tien Geboden; Matth.5:1-12; Ps.92:1,2; Ps.37:14; Ps.79:4

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Kolossensen 2:6-7. Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 44 Van het tiende gebod. Van de noodzakelijkheid der wetprediking
Gij zult niet begeren... Een leven naar de wet Gods. Uit een nieuw beginsel. Tot de volkomenheid straks daar zal zijn. 

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.25:2; Twaalf Artikelen; Kol. 2:1-15; Ps.97:6,7; Ps.119:22,23; Tien geboden des Heeren: 8,9

 

 

2020-06-28 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`