Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

21 juni 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. van der Poel

Tekstgedeelte: Ruth 4:11. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden: Wij zijn getuigen; de HEERE make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben; en handel kloekelijk in Efratha en maak uw naam vermaard in Bethlehem.

Thema:  De huwelijksinzegening van Ruth en Boaz.
Goddelijke gelukwensen van de getuigen in de poort.

Uit: Ruth de Moabitische. 26 preken over het geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth.

Liturgie: Ps.116:5,11; Tien Geboden; Psalm 60; Ps.60:5,6,7; Ps.66:8;Ps.89:8

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Psalm 25:4-5. HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 43 Van het negende gebod.                                                                                                                                          Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het gebed voor David als overtreder van dit gebod. Het gebed van die David tot betrachting van dit gebod, dat God gegeven heeft.

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.119:17; Twaalf Artikelen; Psalm 25:1-12; Ps.25:2,6; Ps.25:10; Ps.27:6

 

 

2020-06-21 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`