Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

11 juni 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Hebreeën 4:14-16. Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Thema: De belijdenis van de Zone Gods.
De heenwijzing naar Hem. De openbaring van Hem. De aansporing tot Hem.

Liturgie: Ps.99:1,8; Twaalf Artikelen; Hebr.4; Ps.118:8,10; Ps.145:6; Ps.72:6,7


 

 

 

2020-06-11 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`