Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

04 juni 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. H. Zweistra

Tekstgedeelte: Handelingen 2:37-38. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Thema: Een nalezing van de Pinksterdag.
Hoe Petrus staande de menige vermaande. Tot bekering van hun ongeloof. De verzegeling met de gave des Geestes.

Liturgie: Ps.72:6; Twaalf Artikelen; Hand.2:37-47; Ps.118:12,14; Ps.32:1; Ps.119:7


 

 

 

2020-06-04 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`