Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

24 mei 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. L. Gebraad

Tekstgedeelte: Hebreeën 4:14. Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.

Thema: Predikatie voor Weeszondag over Hebreeën 4 vers 14.
Deze Hogepriester. Dat Hij van eeuwigheid was, hier op aarde heeft willen zijn, en nog is aan de rechterhand des Vaders. Hij is de hemelen doorgegaan. De apostel Paulus getuigt dat Hij de Zoon van God is. Om deze belijdenis, gegrond op Gods Woord, vast te mogen houden.

Uit: Door Zijn Geest gesticht. Deel 4. Vijftal predicaties (2016)

Liturgie: Ps.89:19; Tien Geboden; Heb.4; Ps.25:2,4; Ps.84:3; Ps.42:1

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Genesis 9:6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 40 Van het zesde gebod.
Gij zult niet doodslaan. Wat God komt te verbieden. Wat God de Heere ons daarin wil leren. Wat de Kerk in liefde heeft te betrachten.

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.19:4; Twaalf Artikelen; Gen.9:1-7; Ps.139:1,14; Ps.26:9,10; Ps.119:51

 

 

2020-05-24 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`