Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag Hemelvaartsdag

21 mei 2020

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A.C. Rijken

Tekstgedeelte: Handelingen 1:9-12. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijf berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreis.

Thema: Predikatie over Handelingen 1 vers 9-12.
Het wonder van de opneming van de Heere Jezus ten hemel. Wat de twee engelen zeiden. Het verwachtend uitzien van de apostelen te Jeruzalem.

Liturgie: Ps.24:4,5; Twaalf Artikelen; Hand.1:1-12; Ps.47:1,3; Ps.68:9; Ps.98:4


 

 

 

2020-05-21 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`